Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1502 оd 2. lipnja 2017. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se prilagodili promjeni regulatornog ispitnog postupka za mjerenje emisija CO2 iz lakih vozila (Tekst značajan za EGP. )$