Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1502 af 2. juni 2017 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst. )$