Sprawa T-321/18: Wyrok Sądu z dnia 6 marca 2019 r. — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego NOCUVANT — Wcześniejsze słowne znaki towarowe NOCUTIL — Dowód rzeczywistego używania — Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001)