asia T-321/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.3.2019 — Serenity Pharmaceuticals v. EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NOCUVANT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit NOCUTIL — Todisteet tosiasiallisesta käyttämisestä — Asetuksen (EU) 2017/1001 47 artiklan 2 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)