kohtuasi T-321/18: Üldkohtu 6. märtsi 2019. aasta otsus — Serenity Pharmaceuticals versus EUIPO –Gebro Holding (NOCUVANT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi NOCUVANT taotlus — Varasemad sõnamärgid NOCUTIL — Tegeliku kasutamise tõend — Määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 47 lõige 2 — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)