Věc T-321/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2019 — Serenity Pharmaceuticals v. EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie NOCUVANT — Starší slovní ochranné známky NOCUTIL — Důkaz o řádném užívání — Článek 47 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001“)