/* */

Kohtuasi T-589/11: Üldkohtu 20. novembri 2012 . aasta otsus — Phonebook of the World versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk PAGINE GIALLE — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Kirjeldavuse puudumine — Tavapärasteks muutunud märkide või tähiste puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b-d — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)