Zadeva C-427/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski rayonen sad – Bolgarija) – „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD/Olympic Insurance Company Ltd (Predhodno odločanje – Direktiva 2009/138/ES – Člen 274 – Pravo, ki se uporablja za postopek prenehanja zavarovalnic – Odvzem dovoljenja zavarovalnici – Določitev začasnega likvidacijskega upravitelja – Pojem „sklep o začetku postopka prenehanja glede zavarovalnice“ – Neobstoj sodne odločbe o začetku postopka prenehanja v matični državi članici – Prekinitev vseh pravnih postopkov proti zadevni zavarovalnici v drugih državah članicah, ki niso matična država članica te zavarovalnice)