Cauza C-427/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 noembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – „Bulstrad Vienna Insurance Group” АD/Olympic Insurance Company Ltd (Trimitere preliminară – Directiva 2009/138/CE – Articolul 274 – Legea aplicabilă procedurii de lichidare a întreprinderilor de asigurare – Retragerea autorizației unei societăți de asigurare – Desemnarea unui lichidator provizoriu – Noțiunea de „decizie de a deschide procedurile de lichidare în ceea ce privește o întreprindere de asigurare” – Lipsa unei hotărâri judecătorești de deschidere a procedurii de lichidare în statul membru de origine – Suspendarea procedurilor jurisdicționale în privința întreprinderii de asigurare în cauză în celelalte state membre decât statul membru de origine al acesteia)