Kawża C-427/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sofiyski rayonen sad – il-Bulgarija) – “Bulstrad Vienna Insurance Group” АD vs Olympic Insurance Company Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2009/138/KE – Artikolu 274 – Dritt applikabbli għall-proċedura ta’ stralċ ta’ impriżi tal-assigurazzjoni – Irtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ kumpannija tal-assigurazzjoni – Ħatra ta’ stralċjarju provviżorju – Kunċett ta’ “deċiżjoni li tiftaħ proċedura ta’ stralċ ta’ impriża tal-assigurazzjoni” – Assenza ta’ deċiżjoni ġudizzjarja li tiftaħ il-proċedura ta’ stralċ fl-Istat Membru ta’ oriġini – Sospensjoni tal-proċeduri ġudizzjarji fil-konfront tal-impriża tal-assigurazzjoni kkonċernata fl-Istati Membri l-oħra għajr fl-Istat Membru ta’ oriġini tagħha)