Lieta C-427/19: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 12. novembra spriedums (Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Bulstrad Vienna Insurance Group” АD/Olympic Insurance Company Ltd (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2009/138/EK – 274. pants – Apdrošināšanas sabiedrību likvidācijas procesam piemērojamās tiesības – Apdrošināšanas sabiedrības licences anulēšana – Pagaidu likvidatora noteikšana – Jēdziens “lēmums sākt apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas procesu” – Tiesas nolēmuma sākt likvidācijas procesu izcelsmes dalībvalstī neesamība – Tiesvedību apturēšana pret attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību citās dalībvalstīs, kas nav tās izcelsmes dalībvalsts)