Byla C-427/19: 2020 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD / Olympic Insurance Company Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2009/138/EB – 274 straipsnis – Draudimo įmonių likvidavimo procedūrai taikytina teisė – Draudimo bendrovės leidimo panaikinimas – Laikinojo likvidatoriaus paskyrimas – „Sprendimo pradėti draudimo įmonės likvidavimo procedūrą“ sąvoka – Teismo sprendimo pradėti likvidavimo procedūrą buveinės valstybėje narėje nebuvimas – Prieš draudimo įmonę kitose valstybėse narėse, ne buveinės valstybėje narėje pradėtų teismo procesų sustabdymas)