SKRIFTLIG FRÅGA E-0930/02 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Tillstånd för regnskogsavverkning i Demokratiska republiken Kongo.