Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1993 av den 28 november 2019 om erkännande av systemet Trade Assurance Scheme for Combinable Crops för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG