Mål T-441/14: Talan väckt den 16 juni 2014 – Brugg Kabel och Kabelwerke Brugg mot kommissionen