Lieta T-441/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. jūnijā  – Brugg Kabel un Kabelwerke Brugg /Komisija