Kohtuasi T-502/18: 22. augustil 2018 esitatud hagi – Pharmadom versus EUIPO – IRF (MediWell)