Cauza T-325/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 septembrie 2008 — Boston Scientific/OAPI — Terumo (CAPIO) ( Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CAPIO — Marca națională verbală anterioară CAPIOX — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 43 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 )