Vec C-670/18: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Taliansko) – CO/Comune di Gesturi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zásada rovnosti zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78/ES – Zákaz diskriminácie na základe veku – Verejná výzva na vyjadrenie záujmu – Podmienky účasti – Vylúčenie dôchodcov z verejného alebo súkromného sektora)