Cauza C-670/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 aprilie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Italia) – CO/Comune di Gesturi (Trimitere preliminară – Politica socială – Principiul egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Interzicerea oricărei discriminări pe motive de vârstă – Cerere publică de exprimare a interesului – Condiții de participare – Excludere a pensionarilor din sectorul public sau privat)