Lieta C-670/18: Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 2. aprīļa spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CO/Comune di Gesturi (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Vienlīdzīgas attieksmes princips nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78/EK – Pilnīgs aizliegums diskriminēt vecuma dēļ – Publisks uzaicinājums izteikt ieinteresētību – Dalības nosacījumi – Publiskajā vai privātajā sektorā strādājušu pensionāru izslēgšana)