Kohtuasi C-670/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. aprilli 2020. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna eelotsusetaotlus – Itaalia) – CO versus Comune di Gesturi (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Võrdse kohtlemise põhimõte töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78/EÜ – Vanuse alusel diskrimineerimise keeld – Avalik osalemiskutse – Osalemise tingimused – Pensionile jäänud avaliku ja erasektori töötajate väljajätmine)