Sag C-670/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. april 2020 — CO mod Comune di Gesturi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – princippet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78/EF – forbud mod forskelsbehandling på grund af alder – offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser – betingelser for deltagelse – udelukkelse af pensionister fra den offentlige og den private sektor)