Věc T-168/01: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. září 2006 – GlaxoSmithKline Services v. Komise ( Hospodářská soutěž — Velkoobchodní distribuce léčivých přípravků — Paralelní obchod — Rozdílné ceny — Článek 81 odst. 1 ES — Dohoda — Omezení hospodářské soutěže — Účel — Relevantní trh — Účinek — Článek 81 odst. 3 ES — Přispění k podpoře technického pokroku — Neexistence vyloučení hospodářské soutěže — Důkaz — Odůvodnění — Subsidiarita )