Informatieprocedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)