ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Zpravodajka: Simona Bonafè