Uredba Komisije (ES) št. 654/2007 z dne 13. junija 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete