Besluit (EU) 2020/546 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2020 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de uitbraak van Covid-19