2019 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/457, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas narys