Pisemne zapytanie E-2554/06 skierowane przez: Geoffreya Van Ordena (PPE-DE) do Komisji. statusu prawnego instytucji UE