Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är allas ansvar