Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka všetkých