Par darba drošību un veselības aizsardzību ir jārūpējas ikvienam