Здравословните и безопасни условия на труд — грижа на всеки