Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό2019/C 414/06