Rozhodnutí Rady (EU) 2021/443 ze dne 18. února 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o datum ukončení prozatímního provádění podle dohody o obchodu a spolupráci