Komisijas Regula (EK) Nr. 1655/2006 ( 2006. gada 9. novembris ), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006