Gemensamma företaget för biobaserade industrier Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2018