Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019