Komisjoni määrus (EL) nr 157/2011, 21. veebruar 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 884/2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1290/2005, seoses riiklikku ladustamist hõlmavate sekkumismeetmete rahastamisega