2004/768/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 26. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Vācijas