Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/152 av den 27 januari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker