Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/152 z dnia 27 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw