Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/152 оd 27. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća