Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/152 на Комисията от 27 януари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци