F-Pariz: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis, ki ga je Francija na podlagi člena 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 objavila za opravljanje rednih zračnih prevozov iz Strasbourga