Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд