Rakstisks jautājums E-005005/11 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Mobils apgaismojuma avots jaunattīstības valstīm