Eiropas Centrālās bankas atzinums (2020. gada 23. septembris) par priekšlikumiem regulām, ar ko groza Savienības vērtspapīrošanas regulējumu, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju (CON/2020/22) 2020/C 377/01