P8_TA(2019)0352 L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) P8_TC1-COD(2018)0111 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta’ April 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-data miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni)